Digita mahdollistaa
EN

Nykymaailmaa pyöritetään konesaleista: ”Datacenterin on oltava erityisen turvallinen paikka”

Tiedätkö, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan datacenteristä?

Datacenterit pyörittävät maailmaa, kun kyse on tietoliikenteestä ja erilaisista tietoteknisistä järjestelmistä. Hyödyntämällä nykyaikaisia konesalipalveluita voi varmistaa sen, että yrityksen liiketoiminta ja kriittiset järjestelmät ovat mahdollisimman hyvin turvattuja.

– Kun käytetään sosiaalista mediaa, erilaisia tietojärjestelmiä, sähköpostia, luetaan uutisia, niin kaikki nämä pyörivät käytännössä jossakin datacenterissä. Datacenter on siten koti kaikille tärkeille tietojärjestelmille ja monelle palvelulle, Digitan Data Center -liiketoiminnasta vastaava johtaja Fredrik Brunberg kertoo.– Tästä syystä datacenterin on oltava erityisen turvallinen paikka, Brunberg jatkaa.

Konesalipalvelut voivat poistaa monta huolta

Nykyaikainen tekniikka asettaa yritysten tietoteknisille valmiuksille suuria vaatimuksia – ja yksi tapa selättää nämä haasteet on hyödyntää moderneja konesalipalveluita.

– Valmiin konesalin hyödyntäminen auttaa siten, että yritykset voivat keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja me voimme hoitaa oman osuutemme. Täten asiakkailtamme poistuu palveluidemme kautta monta huolta tilojen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyen, Brunberg kertoo.

Konesalien kohdalla sijainti on erityisen tärkeä asia, sillä optimaalinen sijainti takaa sen, että palveluiden verkkoviive on mahdollisimman pieni. Kun puhutaan tiedonsiirrosta, viiveen minimointi on avainasemassa. Ihmiset eivät ole yksinkertaisesti valmiita odottamaan pitkiä aikoja käyttääkseen erilaisia järjestelmiä.

– Meidän konesalimme ovat Pasilassa tietoliikenteen solmukohdissa. Tämän ansiosta pystymme takaamaan myös mahdollisimman pienen verkkoviiveen. Tämän huomaa käytännössä esimerkiksi nettisivua ladatessa: mitä nopeammin sivu latautuu, sitä pienempi viive on ja sitä mukavammaksi käyttökokemus muodostuu. Tämä korostuu yhä enenevässä määrin, kun datamäärät jatkavat kasvamistaan, Brunberg toteaa.

Datacenter turvaa tietojärjestelmien toiminnan poikkeustilanteissa

Lähes kaikilla yrityksillä on nykyään tärkeitä tietojärjestelmiä, joihin toiminta nojaa. Yritysten olisi hyvä varautua myös siihen, että esimerkiksi sähkökatkos voi pahimmillaan pysäyttää koko yrityksen toiminnan. Tämän riskin voi välttää siten, että tietojärjestelmät kahdennetaan eri konesaleihin.

– Käytännössä tämä merkitsee sitä, että vaikka yksi konesali pysähtyisi esimerkiksi sähkökatkoksen vuoksi, niin toimintoja pystytään jatkamaan normaaliin tapaan ja asiakkaan tärkeät sovellukset toimivat vikatilanteesta huolimatta, Brunberg toteaa.

Mikäli yrityksellä on käytössään oma konesali, voidaan Digitalta tarjota käyttöön esimerkiksi varakonesali, joka turvaa sen, että oman konesalin käytön estyessä yrityksen toiminnan kannalta olennainen tietoliikenne on turvattu.

– Digitalla on tarjottavana konesalitiloja erityyppisiin tarpeisiin. Asiakkaamme voi hyödyntää konesalejamme sekä pää- että varakonesalina toimintansa turvaamiseksi. Toteutamme myös tarvittaessa tietoliikenneyhteydet eli verkot näiden välillä, Brunberg toteaa.